Tilbage
17. september 2017

MobilePay BHKC Ljiljan (bosanski)

Broj: 31317

Poštovani članovi BHKC Ljiljana

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je MobilePay usluga od 1.augusta 2017 godine dostupna na korištenje i u našem udruženju.

Sve novčane transakcije i obaveze prema BHKC-u Ljiljanu u buduće se mogu izvršiti na broj 31317 (5 cifra).               

Plaćanje članarina (važi za sve sekcije) na ovaj način uveliko će olakšati rad našem blagajniku a samim korisnicima i članovima omogućiti da na puno lakši i brži način izmire svoje finansijske obaveze prema udruženju i Džematu.

Kod plaćanja pojedinih računa obavezno je prilikom transakcije staviti i za to određenu naznaku, a upute za neke od tih naznaka nalaze se na za njih relevantnim mjestima. 

Primjer:

a. Ime i prezime  kontingent 2018 
b. Ime i prezime članarina 2018

Za sva eventualna pitanja u vezi korištenja MobilePay usluge možete se obratiti blagajniku BHKC- Ljiljan Sinanu Džanoviću na mail: regnskab@ljiljan.dk.