Tilbage
12. juni 2017

#BHROOTS

9-16. april 2017 har SBHUD (forbund for bosniske foreninger) i samarbejde med Erasmus+ afholdt et program for bosniske unge i EU, hvis størstedel af deres identitet er udvidet i landet, de bor i. SBHUD startede med Erasmus+-projektet, ’Growing Roots’, hvor deltagerne kommer fra Tyrkiet, Østrig, Tyskland, Holland og Danmark. Første del af projektet blev afholdt i februar 2017 i Slettestrand. Denne gang blev den anden og sidste del af dette specifikke program afholdt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fra d. 8.-16. april.

 

Growing Roots

Formålet med projektet, ’Growing Roots’, var at fremme den multikulturelle identitet hos unge med indvandrerbaggrund og at styrke den kulturelle bevidsthed og forståelse i Europa.

Målet blev nået ved at give ungdomsorganisationer i Europa værktøjer og metoder til at hjælpe unge i deres lokalsamfund med balancering mellem to kulturer og til at hjælpe lokalsamfundet med at acceptere forskellige kulturer. Derudover skal værktøjerne være en hjælp til at give os unge en positiv kulturel bevidsthed og hjælpe os med at udvikle vores egen selvidentitet – hvor vi er ligeså meget bosniere, som vi er danskere (eller tyskere, tyrkere, hollændere, østrigere, osv).

 

#BHROOTS

De givne værktøjer tændte allerede en glød i de unge deltagere i løbet af programmet, der fik igangsat et udvidet program af de bosniske unge i EU: BH Roots. Det senere projekt vil have samme formål, samt et udvidet aspekt – at legitimere vores identitet, afskaffe identitetskonflikten og sammensætte bosniske unge i EU med bosniske unge i Bosnien for at dele de værdier og den viden, vi har opnået ved at opvokse i EU. På denne måde håber os unge, at vi kan blive broen mellem Bosnien og Hercegovina og EU. Forhåbentligt vil projektet hjælpe Bosniens deltagelse i EU i fremtiden.

Det endelige projekts ansøgningsbrev skal sendes til Erasmus+ inden 10. oktober 2017.

Under programmet var der forskellige foredrag af diverse forelæsere og organisationer, heriblandt kulturmødeambassadørerne fra den danske organisation, Grænseforeningen.

Herefter arbejdede os unge med at fremstille det skriftlig produkt, der skal præsentere BH Roots, som senere kan sendes til godkendelse i EU (10. oktober, 2017).

 

Fastlagt arbejdsgruppe og SSD

På den sidste dag af programmet tog deltagerne på en tur til Løvbakke Skov, hvor det stod på orienteringsløb og grill. Eftermiddagen stod på at stemme på en arbejdsgruppe, der vil påtage sig ansvaret for at arbejde videre med BH Roots, samt at finde en formand for unge bosniske immigranter i EU i SSD BiH (BiH World Diaspora).

Arbejdsgruppen vil være fundamentet for videre arbejde og udvidelse af BH Roots.

Den endelige arbejdsgruppe blev som følgende:

Fra Østrig; Benjamin Heleg

Fra Tyrkiet; Selma Alic

Fra Danmark; Asja Secerbegovic

Fra Tyskland; Haris Jusupovic

Flere lande valgte to personer, der, på cirka lige fod, har en plads i arbejdsgruppen, og i Danmark fik Aida Zujo fra Aalborg også en plads.

Formanden – den person, der holder det direkte link mellem os unge og SSD – blev Tyrkiets Selma Alic.

Tillykke til alle, der blev valgt.

 

Grundet projektskrivninger m.m. har vi, deltagerne fra Aalborg, desværre ikke haft mulighed for at deltage under hele forløbet, men vi nåede alligevel at være med de sidste par dage og få sat vores fingeraftryk på projektet. – Vi fik vist, at Aalborgs bosniske ungdom også er klar på at arbejde videre med projektet.

Om aftenen fik alle deltagere uddelt et officielt diplom fra EU, der beviser, at deltagerne nu har viden og værktøjer, der kan bruges til videre arbejde med unge og integration i EU.

Endnu en gang tak til Rufad Secerbegovic, Edin Hajder, Irma Hajder, Zeljka Secerbegovic, Medo Huremovic, Nihad og hele SBHUD og Erasmus+ for et fremragende projekt og program.

 

Vi glæder os til at se, hvor langt det videre projekt kan gå i fremtiden.

Relatered Aalborg Omladina Novosti

12. oktober 2018

Göteborg 2018