Tilbage
21. oktober 2018

Sala za aktivitete tokom zime

Poštovani

Obavještavamo sve članove BHKC Ljiljan-a da od subote 27.oktobra 2018 imaju mogućost da dođu u Filstedvejens skolen salu i priključe se zimskim treninzima i drugim unaprijed planiranim aktivnostima.

Sala je dostupna svake subote do 30.marta 2019 god. u terminu od 17-20 sati. Prvi sat rezervisan je za članove uzrasta od 7-17 godina, sa kojima će raditi treneri (volonteri) BHKC Ljiljan po planiranom programu.

Preostala dva sata rezervisana su za ostale članove čije će aktivitete i njihovu strukturu koordinirati i planirati odgovorne osobe koje će biti imenovane od strane GO BHKC Ljiljan.

Vise informacija slijedi u toku perioda zimskog treninga.

 

GO BHKC Ljiljan