Tilbage
11. februar 2018, 14:00

Poziv na godišnju Skupštinu BHKC Ljiljan Aalborg

Poštovani članovi BHKC Ljiljan

GO BHKC-a vas poziva na godišnju Skupštinu, koja će se održati u nedelju 11.februara 2018 godine na adresi Østerbro 51,9000 Aalborg.

Dnevni red:

1. Izbor dirigenta, referenta i utvrđivanje broja glasova

2. Izvještaj o aktivnostima i dešavanjima u BHKC u 2017 god i njegovo usvajanje - Predsjednik BHKC-a

3. Finansijski izvještaj BHKC-a i njegovo usvajanje- Blagajnik BHKC-a

4. Izbor jednog člana u GO BHKC

5. Izvještaj o planovima GO za tekuću 2018 godinu i njegovo usvajanje - Predsjednik BHKC-a

6. Glasanje za izmjene u Statutu i glasanje za usvajanje Pravilnika o radu BHKC-a

GO BHKC je usaglasio tekst koji opisuje buduću strukturu unutar BHKC-a. Takve izmjene I dopune zahtijevaju određenje izmjene u Statutu I to ukupno 15 tački I dodavanje § 12. I § 13.

7. Eventualno. 

Svi članovi BHKC-a mogu uputiti prijedloge za dnevni red pod tačkom 7. Prijedlozi moraju biti poslani i dostupni GO BHKC-a najkasnije 8 dana prije datuma održavanja Skupštine. Tekst prijedloga se šalju u pismenoj formi I to na mail formand@ljiljan.dk. Podnosioč je obavezan da lično prisustvuje Skupštini ili pismenim putem ovlasti drugu osobu (člana BHKC) koja ga punopravno zastupa u slučaju izostanka.

 

Predsjednik GO BHKC Ljiljan

Enes Džinić

Relatered BHKC Ljiljan Aktiviteti