Članstvo

 

Da bi postali član BHKC-a Ljiljan potrebno je uplatiti članarinu koja je važeća u toku cijele kalendarske godine.

Uplata se može izvršiti na sljedeće načine:

  • Mobilepay: 31317,
  • Bank-konto: reg.nr.9236 kontonr.2365856632
  • ili direktno Blagajniku (Sinan Džanović).

Udruženje nudi članarinu za samce i za familiju (na istoj adresi)

Članarina BHKC-a Ljiljana je 500kr za familiju a za samca 200kr, i vazi za kalendarsku godinu od 1.januara do 31.decembra.

Članarina za Džemat iznosi 600,00 za familiju i 300,00 kr. za samce godišnje, i vazi za kalendarsku godinu od 1.januara do 31.decembra.

Članarina za Fudbal se plaća polugodišnje. Članarina:

  • 600kr za 11 mands
  • 500kr za 7 mands

Član jedne sekcije je automatski i član BHKC Ljiljan.

 

Da bih pojedini član BHKC-a uzeo i aktivno učešće u različitim sekcijama, mora da ispunjava određene uslove u tim sekcijama:

 

1.Fudbal

Mora biti stariji od 16 godina, i mora da podnese prijavu o svom aktivnom učešću u sportskoj sekciji za prvi proljetni dio sezone najkasnije do 1.marta, za drugi jesenji dio sezone najkasnije do 1.juna.

Nakon gore navedenih datuma GO BHKC-a zajedno sa aktivnim trenerima u Sportskoj sekciji donosi odluku o prijavljivanju broja ekipa u takmičarski dio i naravno u kojoj formi se ekipe takmiču. Takva odluka se donosi najkasnije 7 dana nakon rokova za prijavu. Prijava za sportsku sekciju poslati na mail fc@ljiljan.dk.

 

2.Folklor

Za aktivno učešće u Folkloru član se mora prijaviti na mail formand@ljiljan.dk. Bez rokova prijave.

 

3. Omladinska sekcija

Za aktivno učešće u Omladinskoj sekciji član mora biti u starosnoj dobi od 15-30 godina, i mora se prijaviti na mail aida@ljiljan.dk. Bez rokova prijave.

 

4.Džemat

 Za aktivno učešće u Džemat-u Aalborg član se mora prijaviti na mail sekib@ljiljan.dk bez rokova prijave.

 


 

Finansiranje i budžet

 

Tačka 1.

Sekcije koje su dio BHKC-a imaju mogućost da sami svojim angažmanima zarade dodatna sredstva sa kojima sekcija/radna grupa sama raspolaže.

Ovakve aktivnosti u kojima su planirane novčane transakcije, treba unaprijed dogovoriti sa blagajnikom BHKC-a i unaprijed odrediti odgovornu osobu kojoj će blagajnik isplatiti novčana sredstva. Dogovor i kratki opis obavezno poslati na maila regnskab@ljiljan.dk najkasnije tri dana prije održavanog aktiviteta.

Tačka 2.

GO BHKC-a bi raspoređivao zajednička sredstava planiranjem budžeta najmanje dva puta godišnje i to 1/7 i 31/12. Na taj način GO ima bolju mogućost da direktno utiče na razvoj i rad određenih sekcija i daje se prilika da se sekcije finansijski podrže primarno po njihovim aktivnostima.

Tačka 3.

Planiranje aktiviteta i budžeta za narednu godinu.

 

(Opdatirano 14. februara, 2018)