O Udruženju

Foreningen Ljiljan blev dannet tilbage i 1995, hvilket gennem tiden har udviklet sig.

Foreningen Ljiljan blev dannet tilbage i 1995, hvilket gennem tiden har udviklet sig.
I dag går foreningen under navnet "BHDF Ljiljan" (Bosnisk-Hercegovinsk/Dansk Forening Ljiljan) og består af forskellige sektioner: Fc Ljiljan, Dzemat Aalborg, Klub Skolarac og Folklor Ljiljan.

BESTYRELSEN BHDF LJILJAN

Forenings bestyrelse består i øjeblikket af 7 medlemmer. På grund af bedre samarbejde mellem de forskellige sektioner og bestyrelsen, var de 7 medlemmer af bestyrelsen udvalgt fra sektionerne og har en forpligtelse til informer sine medlemmer om arbejdsplanen indenfor foreningen.

Hver sektion har også sit egen administration(bestyrelse) og en mere detaljeret beskrivelse kan findes under de forskellige sektioner.

 

FORENINGENS MÅL

Formålet med foreningen er, med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet I Danmark

* At udarbejde et godt venskab mellem foreninges medlemmer og mennesker omkring os, inkluderet både danskere og bosniere via sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter.

* At organisere festlige, sportlige og kulturelle aktiviteter for børn, unge og ældre

* At stifte bekendtskab med bosnisk kultur, sprog, så danske medlemmer og samfundet bedre kan forstågrundlaget af nogle af handlingerne som er vigtige i en integrationsperiode og efterfølgende livet i Danmark.

* At skabe netværk med andre foreninger i Danmark.

* At organisere kulturelle møder og arrangementer hvor der også vil være mulighed for at stifte kendskab med de forskellige religioner.