Tilbage
12. juni 2018

Konferencija "Značaj dijaspore za BiH"

U Sarajevu 13. i 14. juna 2018. konferencija  „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“: Jedinstvena prilika da bh. vlast odgovori na pitanje šta je sa  dugogodišnjim zahtjevima bh. dijaspore, da li će oni ikada biti riješeni?

U cilju unapređenja saradnje, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizira Konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“, koja će se održati 13. i 14. juna 2018. godine u hotelu Holiday u Sarajevu.

Njeno održavanje planirano je aktivnostima u okviru projekta Dijaspora za razvoj vrijednog 10,5 miliona KM, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP i IOM u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i  uspješni pojedinci, predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Jačanje saradnje jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara BiH utvrdilo pravce djelovanja Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu.

Izdvojit ćemo najznačajnije zahtjeve bh.dijaspore:

-Zakon o dijaspori.

-Ministarstvo za dijasporu.

-Promjena Izbornog zakona i uvođenje elektronskog glasanja i registracije za glasanje tj. ukidanje aktivne registracije, osnivanje posebne izorne jedinice  za dijasporu.

-Finansiranje dopunskih škola u dijaspori.

-Definitivno regulisanje  dvojnog državljanstvu

-Konačna i potpuna provedba Aneksa VII Dejtonskog sporazuma (koji govori o održivom povratku),

-Provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura (slučaj Sejdić-Finci)

 

Na ovoj konferenciji u Sarajevu ce predsjednik BKC Kopenhagen Samir Zametica predstavljati bh. dijasporu u Danskoj.