Tilbage
23. juni 2017

Referat Sastanka 18. Juna 2017

Sastanak FC Ljiljana održan dana 18.juna 2017 u 11.00 h. Kærby.

Na sastanku održanom 18.juna 2017 god. na Kærby-u usaglašen je dogovor da svi igraci koji zele da nastupaju za FC Ljiljan u jesenjoj sezoni 2017, trebaju poslati svoju prijavu na mail fc@ljiljan.dk i to najkasnije do 1.augusta 2017, i da u tekstu iste navedu za koji bi tim najradije igrali 7M ili 11M. (Serija 5)

Zadnji rok za uplatu članarine je 10.august i to u iznosu od 500,00 kr. za 7M i 700,00 kr. za 11M. Ranije prijave neće biti validne ukoliko se članarina ne uplati do gore navedenog roka.

U slučaju da broj prijava ne bude dovoljan za učešće ekipe/a u DBU turniru, uplaćeni novac će biti refundiran najkasnije do 1.septembra 2017 god.

Uplate se mogu izvršiti na Mobile Pay udruženja 31317 ili na konto reg.nr. 9236  kontonr. 2365856632.

Za seriju 5 potrebno je najmanje 15 prijava

Za 7-mands potrebno je najmanje 10 prijava.

Praktični zadaci npr. obilježavanje terena, pranje opreme, čišćenje klubhusa itd. biti će razmatrani medio august kada nam broj onih koji budu mogli i željeli da brane boje FC Ljiljana u nadolazećoj sezoni bude potpuno poznat.

 

Vazni datumi/2017 godina:

1.august – Zadnji rok za prijavu

5.august - Klub će putem maila, Facebook-a i web stranice www.ljiljan.dk  informirati o ukupnom broju prijavljenih do 1/8-17.

10.august - Zadnji rok za uplatu članarine ( 500,00 kr. za 7mands i 700,00 kr. za Seriju 5)

20.august - Počinje DBU turnir za pulje sa 10 utakmica.

1.septembar - eventualno refundiranje uplaćenih članarina

 

Prijave poslati na mail fc@ljiljan.dk

 

Lijep pozdrav I ugodan ljetni odmor,

Enes Džinić, predsjednik BHKC-a Ljiljan